VoimavaraPuu

Mistä kaikki lähti

VoimavaraPuu – yritykseni syntyi pitkän toiveen ja haaveen tuloksena. Ensimmäinen pieni vihje ajatuksiini omasta yrityksestä syntyi vuosituhannen vaihteen paikkeilla ollessani töissä elinkeinoyhtiössä ja auttaessani yrityksiä erilaisissa asioissa. Silloin ei vain oikein ollut sitä ”juttua”, mitä yrittäisin. Olin kuitenkin antanut tilaa ajatukselle asiasta. Jatkoin kuitenkin kokopäivätyössä erilaisissa tehtävissä elinkeino-työllisyys- ja koulutussektorin substansseissa. Keräsin kokemusta niin työelämästä kuin elämästä yleensäkin. Työelämän asiat ovat kiinnostaneet minua aina, olen valmistunut Yhteiskuntatieteiden maisteriksi sosiaalipolitiikan työpolitiikasta, ja mm. opettanut johtamista sekä työ- ja organisaatiopsykologiaa. Harrasteet ovat vetäneet yhteiskunnallisiin työelämän muutoksia koskeviin asioihin, joten ymmärrystä organisaatioiden ja työyhteisöjen toimintaan on kertynyt yli kolmenkymmen vuoden ajalta eri näkökulmista.

Tätä osaamistani halusin jotenin todentaa. Lähdin kouluttautumaan pienellä tauolla työelämän pyörteistä ja erikoistuinkin voimavarakeskeiseksi, dialogiseksi työnohjaajaksi 2016. Koulutus on Suomen Työnohjaajat ry:n hyväksymä laajuudeltaan, 60op. Sittemmin erikoistuin vielä restoratiiviseksi työyhteisösovittelijaksi, ja vielä myöhemmin täydensin osaamistani vahvuuksien ja kyvykkyyksien selvittämiseen. Vahva ammattitaitoni projektijohtamisesta ja strategia- ja kehittämistyöstä kulkevat aina mukanani. Tämä paketti on antanut potkua oman yrityksen perustamiseen.

Miksi VoimavaraPuu

Syntyi VoimavaraPuu. Mänty, on ollut itselleni voimapuu vuosikymmenien ajan. Ajatus siitä, kuinka mänty jaksaa aina vain kasvaa ylöspäin, vaikka kasvu jättää jälkeensä kuivaneita oksia, jotenkin vetää puoleensa. Puu kuvastaa myös minulle tärkeää luontoa, joka on vuosien saatossa noussut aina vain tärkeämmäksi osaksi elämääni. Luonnossa merkityksellistä on itselleni metsän ja puiden lisäksi erityisesti myös vesi ja auringon valo. Vesi on elämän edellytys, ja auringon lämpö pitää elämää yllä. Siksi siis VoimavaraPuu, jossa on männyn runko, aurinko ja virtaavaa veden liikettä. Toimintaani ohjaavat itselleni tärkeät asiat: avoimuus, luottamus ja rehellisyys. Tavoitteenani on lisätä hyvää työelämää niin yksilöille kuin organisaatioille: työhyvinvointia, dialogisuutta sekä kannustavaa johtamista ja ilmapiiriä. Noudatan kaikissa ohjauksissa ja valmennuksissani työnojaajien eettisiä ohjeita: työskentely lähtee ohjattavan tarpeista, työnohjaaja antaa tietonsa ja kokemuksensa ohjattavan käyttöön, työnohjaaja on aidosti oma itsensä, sillä hänen persoonallisuutensa on hänen tärkein työvälineensä. 

Taustani

Taustaltani olen YTM ja minulla on myös ammatillisen koulutuksen pedagoginen pätevyys AmO. Olen siis pätevöitynyt myös voimavarakeskeiseksi ja dialogiseksi työnohjaajaksi (STOry) ja työyhteisövalmentajaksi. Olen työskennellyt sekä julkisella että yksityisellä sektorilla asiantuntija- ja lähijohtajan tehtävissä. Olen tehnyt laaja-alaisesti ja monipuolisesti eri tehtäviä elinkeino-työllisyys- ja koulutussaralla. Olen kouluttanut ja opettanut johtamista, markkinointia, yrittäjyyttä sekä työ- ja organisaatiopsykologiaa. Erityisosaamistani on myös moniammatillisten ja -sektoreiden asiantuntijaverkostojen luominen, yhteistyön ja toiminnan kehittäminen. Toimin aktiivisesti myös järjestökentässä, koska haluan vaikuttaa (työ)elämän asioihin, joita pidän tärkeinä, mm. menestyvää organisaatiota, toimivaa työyhteisöä ja hyvinvoivaa työntekijää ja johtoa.